ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je medzinárodná humanitárna organizácia poskytujúca pomoc ľuďom v núdzi. ADRA Česká republika je súčasťou medzinárodnej siete organizácií ADRA, ktoré pôsobia vo viac ako 130 krajinách sveta. Viac na www.adra.sk