V Biblii môžeme nájsť mnoho proroctiev. Niektoré z nich sa už naplnili, iné na svoje naplnenie stale čakajú. S istototou však vieme, že Božie proroctvá platia naprieč dejinami. Preto je pre nás ľahšie uveriť, že Boh sa vráti na túto Zem aj druhýkrát a tentokrát už naposledy.

Dvadsiaty druhý diel nového seriálu HopeTv.cz s misionárom Korneliom Novakom pod názvom „Druhý príchod“.