Pre Boha nie je žiaden zázrak nemožný a dosť veľký. Avšak to najväčšie, čo mohol urobiť, čo sa ešte nikdy nestalo, bolo položiť život na kríži za celé ľudstvo. Veľa ľudí zomrelo, bolo ukrižovaných, dalo svoj život za druhých. Túto situáciu však robí jedinečnou uvedomenie si toho, kto na tom kríži za nás zomrel.

Dvadsiaty piaty diel nového seriálu HopeTv.cz s misionárom Korneliom Novakom pod názvom „Najväčší div sveta“.