Predsavzatia si dávame, pretože veľmi dobre vieme, že by to všetko mohlo byť oveľa lepšie. Ale napriek tomu, že pre to urobíme maximum, po pár dňoch v našom úsilí poľavíme. Sú zákony, ktoré sa ťažko prekonávajú. Môžeme s nimi bojovať, sami však nemáme šancu. Boh nám dáva potrebnú silu niečo z toho pokoriť. Vypĺňa prázdne miesto po zlozvykoch, ktorých sa rozhodneme vzdať.

Dvadsiaty diel nového seriálu HopeTv.cz s misionárom Korneliom Novakom pod názvom „Predsavzatia“.