V Biblii je napísané, že keď bol Ježiš Kristus na našej Zemi, bol pokúšaný všetkými možnými hriechmi rovnako ako my, ale dokázal im odolať a zomrieť bez poškvrny. Ježišova túžba bola žiť v harmónii s Božou vôľou a rozhodol sa ju plniť. Vo chvíľach najväčšieho pokušenia sa utiekal k Bohu a k modlitbe.

Dvadsiaty štvrtý diel nového seriálu HopeTv.cz s misionárom Korneliom Novakom pod názvom „Život s Bohom“.